توجه توجه:                                                                                           

 اوليا و دانش آموزان عزيزشما مي توانيد در

قسمت(درباره ما- معرفي برترينها )

اسامي برگزيدگان آموزشي را در پايان هر ماه مشاهده كنيد.

و براي مشاهده اسامي برگزيدگان آموزشي در

ماه هاي گذشته به گروه برگزيدگان آموزشي مراجعه فرمائيد.

        با تبريك به تمام دانش آموزان برگزيده دبستان

                  

             دوستدار هميشگي شما حسن زاده         

                                                                

قابل توجه دانش آموزان و اوليا :

حتما از عكسهايمراسم هاي مختلف دبستان

  در قسمت (امكانات سايت- آلبوم  ) ديدن نماييد.

                                                                   

     جشن عبادت

         ويژه كلاس سوم